Colofon

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Medemblik

 

Klant:

Gemeente Medemblik

Referentie:

BI2884-100-100

Status:

Definitief

Datum:

21 november 2022

Titel iReport:

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Medemblik

Ondertitel:

 

Referentie:

BI2884-100-100 GVVP Medemblik

Status:

Definitief

Datum:

21 november 2022

Projectnaam:

GVVP Medemblik

Projectnummer:

BI2884-100-100

Auteur(s):

Govert Nieuwhof, Jos Hengeveld

Opgesteld door:

Govert Nieuwhof

Gecontroleerd door:

Jos Hengeveld

Datum:

21 november 2022

Goedgekeurd door:

Jos Hengeveld

Datum:

21 november 2022

Classificatie

Openbaar

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit iReport worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het iReport is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit iReport, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.